Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny
(na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Biuro Usług Językowych Perfect, ul. Kard Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, NIP 628-103-67-76, działające na podstawie zaświadczenia Nr 1/2010 z dnia 3 grudnia 2010r o wpisie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel. 608 656 643, przez formularz kontaktowy na stronie www.perfectchrzanow.pl, e-mail biuro@perfectchrzanow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu przyjęcia na listę naszych studentów:
a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia,  numer telefonu kontaktowego
c) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
- w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
- w celu wpisania na listę uczestników kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;
- w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to inne szkoły językowe, nauczyciele prowadzący działalność gospodarczą oraz firmy szkoleniowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Dane, które otrzymaliśmy od Państwa przy zapisie na kurs językowy zostaną usunięte po ukończeniu kursu językowego w naszej szkole.
2. Dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego
następującego po roku, w którym zakończył się kurs.

Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
- Twoje dane są nieprawidłowe
- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
h) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do:
- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Najnowsze aktualności:

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 RODO) Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki spo...

Oxford - warsztaty teatralne

Corocznie w okresie przed świętami Bożego Narodzenia zapraszamy na warsztaty teatralne w Oxfordzie - jednym z najpię...


Dane kontaktowe i dojazd

ul. Kard. Wyszyńskiego 19, pok. 7c, Chrzanów, małopolskie, 32-500

biuro@perfectchrzanow.pl

(32) 623 43 21
+48 608 656 643

TEDDY EDDIE Dzieci 2-7 lat

Jesteśmy akredytowanym centrum metody TEDDY EDDIE - rewelacyjnej metody nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 -7 lat. Jej głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki.

 

Strona Teddy Eddie: https://edubears.pl/teddy-eddie/o-teddy-eddie/

Teddy Eddie Metoda: https://www.youtube.com/watch?v=GjLEgmh5kzA

 

TEDDY EDDIE to:

 • bogaty zestaw ucznia :  podręcznik, poradnik dla rodziców,  audio CD,  multirom deDOMO,   Plac Zabaw -  platforma multimedialna z edukacyjnymi grami, mini-zestaw z obrazkami lub naklejkami, teczka - https://www.youtube.com/watch?v=mi-HnbINN2w
 • stały kontakt lektora z rodzicami:   lekcje otwarte, maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu, regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci,udzielane po zajęciach, pisemne raporty o postępach dziecka - https://www.youtube.com/watch?v=aHC3XmFeA2Q
 • doskonale przeszkoleni lektorzy:   po serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę. 
Już od 1340,00zł Zobacz cennik

Perfect4Kids Stage 2

Kontynuacja poprzedniego kursu wzbogacona o naukę pisania i czytania.

Kursy dla dzieci 8 - 10 lat

 • 2 x 45 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • gramatyka w zakresie minimalnym, wprowadzana w sposób pośredni
 • nauka i zabawa z tablicą interaktywną
 • gry i zabawy
Już od 1624,00zł Zobacz cennik

Perfect4Kids Stage 3

Intensywniejszy kurs dla dzieci , których zdobyte uprzednio umiejętności i większa swoboda w posługiwaniu się językiem obcym pozwalają na wzbogacenie kursu o bardziej wymagające ćwiczenia i zadania językowe.

Kursy dla dzieci 10 - 12 lat

 • 2 x 60 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • kontynuacja metody stosowanej w grupie dzieci w wieku 7-10 lat ale wzbogaconej o elementy nauczania analitycznego przydatnego na wyższych poziomach nauki tj. w klasach gimnazjalnych i licealnych , gdzie znajomość języka sprawdzana jest poprzez różnego rodzaju testy i egzaminy
 • konsolidacja wcześniej poznanego słownictwa oraz jego wzbogacanie
Już od 1744,00zł Zobacz cennik

Perfect4Teens

Kurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Kurs ogólny koncentrujący się na maksymalnym poszerzaniu słownictwa oraz rozwijaniu wszystkich 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania. Kurs obejmuje wszystkie zakresy tematyczne i gramatyczne wymagane do zdania egzaminu końcowego z języka obcego.

Kurs dla uczniów kl. 6-8 szkół podstawowych

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • podręczniki wyposażone w audio CD / CD-ROM / DVD
 • systematyczne sprawdzanie postępów
 • Call – Computer Assisted Language Learning
 • zajęcia z tablicą interaktywną
 • przygotowanie do egzaminu końcowego
 • próbne testy gimnazjalne
 • techniki zdawania poszczególnych części testu
 • sprawdzone metody
 • gry i zabawy językowe
Już od 2128,00zł Zobacz cennik

Perfect4Liceum & Perfect4Adults

Kurs standardowy przeznaczony dla młodzieży licealnej oraz osób dorosłych na poziomach od początkującego do średniozaawansowanego. Powyżej tego poziomu proponujemy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE lub IELTS.

Kursy standardowe - młodzież i dorośli

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • metoda komunikatywna, nacisk na rozwój wszystkich 4 zdolności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 • kurs podstawowy wzbogacany jest dużą ilością materiałów dodatkowych ułatwiających przyswojenie i wzbogacenie słownictwa, zrozumienie zasad funkcjonowania języka jak też jego zastosowanie w różnorodnych sytuacjach z życia codziennego
Już od 2128,00zł Zobacz cennik

Perfect4Matura

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • 2 x 90 minut tygodniowo, 100 godzin lekcyjnych, od końca września do końca kwietnia
 • podział na grupy do matury podstawowej i rozszerzonej
 • gruntowna powtórka materiału na poziomie egzaminu maturalnego
 • techniki zdawania egzaminu i przykładowe testy
 • próbna matura pisemna i ustna z udziałem zewnętrznych egzaminatorów maturalnych
Już od 1790,00zł Zobacz cennik

Perfect4Exams (B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS)

Przygotowanie do egzaminów Cambridge: B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS

 • zajęcia regularne 2 x 90 minut tygodniowo
 • 5 x weekend with English - zajęcia z native speakers, techniki zdawania poszczególnych części egzaminów
 • 2 x egzamin próbny (luty i maj)
 • łącznie 180 godzin lekcyjnych
 • przygotowanie do sesji letniej (możliwość zdawania również w sesji zimowej i wiosennej, w zależności od poziomu)
Już od 2310,00zł Zobacz cennik
×

Wakacje z

Wakacje z perfectem dla dorosłych

×
Crash Course - zajęcia codziennie po 90 minut w godzinach wieczornych
100% słownictwo i konwersacja
"Zero gramatyki"
 • Zajęcia codziennie 90 minut w godzinach wieczornych
 • Termin 15 - 26 sierpnia 2016
 • Cena 280 zł
 • Zgłoszenia tel: +48 668 490 829, +48 608 656 643
  e-mail: biuro@perfectchrzanow.pl

Wakacje z

Letnie warsztaty językowe dla dzieci

×
opcja 1 opcja 2
warsztaty teatralne zakończone występem. Animals around us
Plan warsztatów
 • Wiek 7 – 12 lat
 • Termin 22 – 26.08.2016r
 • Godzina 10.00 – 12.00
 • Cena 180 zł
 • Zgłoszenia tel: +48 668 490 829, +48 608 656 643
  e-mail: biuro@perfectchrzanow.pl

Proponujemy codziennie dwie godziny zabawy w języku angielskim. Od poniedziałku do czwartku będziemy się pilnie przygotowywać a w piątek , w zależności od opcji, zapraszamy na występ dla rodziców lub wspólną zabawę w plenerze.

Serdecznie zapraszamy