preloader

Test składa się z 30 pytań wybranych losowo przez system z puli 90 pytań. W celu bardziej precyzyjnego określenia poziomu sugerujemy wykonanie testu 3-krotnie i wyliczenie średniej oceny (system za każdym razem wygeneruje inny zestaw pytań o zbliżonym poziomie trudności).

Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił, ale jednocześnie chcieliśmy zwrócić uwagę, że poniższy test nie jest precyzyjnym narzędziem do określenia poziomu zaawansowania i daje jedynie ogólne pojęcie o kompetencjach językowych. Osoby zainteresowane bardziej dokładnym ustaleniem swojego poziomu językowego zapraszamy do naszego biura.

1. 
But __________ my poor English, I would have done this test much better.

2. 
Where are the children? They _________ television.

3. 
Left to his own __________, Brian Thomson turned out to be a real asset for the company.

4. 
Why _________ you at school yesterday?

5. 
The band is going on ________ this year. They’ll give concerts in 20 big cities.

6. 
He is regarded _________ the most gifted actor of his generation.

7. 
Mrs Brown is a _________. She works in a school.

8. 
I’d rather she ___________ that dress – it looks awful!

9. 
After fixing a few problems with the engine, the car works like _________.

10. 
She __________ by the time I got back home.

11. 
You can always count on Jack – he’s really _________.

12. 
How is your sister?

13. 
He tried deep meditation to __________ the pain, but in vain.

14. 
When I met him last June, he __________ for IBM for 5 years.

15. 
How old are you?

16. 
One of the actors fell ill so the show was _________.

17. 
It is essential that we complete the mission, __________ the circumstances.

18. 
It’s high time he __________ his hair . It’s much too long.

19. 
We enjoy __________ very much.

20. 
Robert __________ here since he was born.

21. 
While she was doing the shopping she _________ her purse.

22. 
How long _________ for this company? For 12 years .

23. 
I __________ a football match when my brother called.

24. 
Even the best joke is lost on Jack – he’s utterly _______ of a sense of humour.

25. 
On August nights there are always so many stars _______ the sky.

26. 
There are three people ________ the picture.

27. 
I need to go to the baker’s . We don’t have any _________ left.

28. 
__________ the malleability of copper, its multiple application in industry is hardly surprising.

29. 
Where are you from?

30. 
It’s hard to say who broke the vase. It __________ anyone.


Czy chciałbyś zapisać swoje wyniki testu? Jeśli tak, prosimy o podanie adresu e-mail (opcjonalnie). Twój adres zostanie przetworzony wyłącznie w celu dostarczenia wyników na wskazany adres. Zapewniamy, że nie wykorzystamy go w celach marketingowych.Adres e-mail



\nStrona Teddy Eddie\n\nTeddy Eddie Metoda\n

\nTEDDY EDDIE to:\n

  • \n \t

  • bogaty zestaw ucznia :  podręcznik, poradnik dla rodziców,  audio CD,  multirom deDOMO,   Plac Zabaw -  platforma multimedialna z edukacyjnymi grami, mini-zestaw z obrazkami lub naklejkami, teczka - https://www.youtube.com/watch?v=mi-HnbINN2w

\n \t

  • stały kontakt lektora z rodzicami:   lekcje otwarte, maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu, regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci,udzielane po zajęciach, pisemne raporty o postępach dziecka - https://www.youtube.com/watch?v=aHC3XmFeA2Q

\n \t

  • doskonale przeszkoleni lektorzy:   po serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę.

\n

","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Kids Stage 2","_id":"d2df8cd","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

Kontynuacja poprzedniego kursu wzbogacona o naukę pisania i czytania.

Kursy dla dzieci 8 - 10 lat

 • 2 x 45 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • gramatyka w zakresie minimalnym, wprowadzana w sposób pośredni
 • nauka i zabawa z tablicą interaktywną
 • gry i zabawy

","be_addons_adv_accordion_tab_default_active":"","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Kids Stage 3","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

Intensywniejszy kurs dla dzieci , których zdobyte uprzednio umiejętności i większa swoboda w posługiwaniu się językiem obcym pozwalają na wzbogacenie kursu o bardziej wymagające ćwiczenia i zadania językowe.

Kursy dla dzieci 10 - 12 lat

 • 2 x 60 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • kontynuacja metody stosowanej w grupie dzieci w wieku 7-10 lat ale wzbogaconej o elementy nauczania analitycznego przydatnego na wyższych poziomach nauki tj. w klasach gimnazjalnych i licealnych , gdzie znajomość języka sprawdzana jest poprzez różnego rodzaju testy i egzaminy
 • konsolidacja wcześniej poznanego słownictwa oraz jego wzbogacanie

","_id":"376375f","be_addons_adv_accordion_tab_default_active":"","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Teens","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

Kurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Kurs ogólny koncentrujący się na maksymalnym poszerzaniu słownictwa oraz rozwijaniu wszystkich 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania. Kurs obejmuje wszystkie zakresy tematyczne i gramatyczne wymagane do zdania egzaminu końcowego z języka obcego.

Kurs dla uczniów kl. 6-8 szkół podstawowych

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • podręczniki wyposażone w audio CD / CD-ROM / DVD
 • systematyczne sprawdzanie postępów
 • Call – Computer Assisted Language Learning
 • zajęcia z tablicą interaktywną
 • przygotowanie do egzaminu końcowego
 • próbne testy gimnazjalne
 • techniki zdawania poszczególnych części testu
 • sprawdzone metody
 • gry i zabawy językowe

","_id":"1ab6cff","be_addons_adv_accordion_tab_default_active":"no","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"_id":"684d6c7","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Liceum & Perfect4Adults","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

\"\"Kurs standardowy przeznaczony dla młodzieży licealnej oraz osób dorosłych na poziomach od początkującego do średniozaawansowanego. Powyżej tego poziomu proponujemy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE lub IELTS.

Kursy standardowe - młodzież i dorośli

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • metoda komunikatywna, nacisk na rozwój wszystkich 4 zdolności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 • kurs podstawowy wzbogacany jest dużą ilością materiałów dodatkowych ułatwiających przyswojenie i wzbogacenie słownictwa, zrozumienie zasad funkcjonowania języka jak też jego zastosowanie w różnorodnych sytuacjach z życia codziennego

","be_addons_adv_accordion_tab_default_active":"no","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"_id":"58d9748","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Matura","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • 2 x 90 minut tygodniowo, 100 godzin lekcyjnych, od końca września do końca kwietnia
 • podział na grupy do matury podstawowej i rozszerzonej
 • gruntowna powtórka materiału na poziomie egzaminu maturalnego
 • techniki zdawania egzaminu i przykładowe testy
 • próbna matura pisemna i ustna z udziałem zewnętrznych egzaminatorów maturalnych

","be_addons_adv_accordion_tab_default_active":"no","be_addons_accordion_tab_title_icon":{"value":"fa fa-plus","library":"solid"},"be_addons_accordion_text_type":"content","be_addons_primary_templates":""},{"_id":"31d2180","be_addons_accordion_show_tab_icon":"","be_addons_adv_accordion_tab_title":"Perfect4Exams (B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS)","be_addons_adv_accordion_tab_content":"

Przygotowanie do egzaminów Cambridge: B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS

 • zajęcia regularne 2 x 90 minut tygodniowo
 • 5 x weekend with English - zajęcia z native speakers, techniki zdawania poszczególnych części egzaminów
 • 2 x egzamin próbny (luty i maj)
 • łącznie 180 godzin lekcyjnych
 • przygotowanie do sesji letniej (możliwość zdawania również w sesji zimowej i wiosennej, w zależności od poziomu)



\n\t\t\t\t<div\r\n\t\tclass=\"be__addons__adv__accordion\" id=\"be__addons__adv__accordion-a6005ab\"\t\tdata-accordion-id=\"a6005ab\"\t\tdata-accordion-type=\"accordion\"\t\tdata-toogle-speed=\"300\"\t>\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n TEDDY EDDIE Dzieci 2-7 lat \r\n

\r\n\r\n

\r\n

\"\"Jesteśmy akredytowanym centrum metody TEDDY EDDIE - rewelacyjnej metody nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 -7 lat. Jej głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki.\n

\nStrona Teddy Eddie\n\nTeddy Eddie Metoda\n

\nTEDDY EDDIE to:\n

  • \n \t

  • bogaty zestaw ucznia :  podręcznik, poradnik dla rodziców,  audio CD,  multirom deDOMO,   Plac Zabaw -  platforma multimedialna z edukacyjnymi grami, mini-zestaw z obrazkami lub naklejkami, teczka - https://www.youtube.com/watch?v=mi-HnbINN2w

\n \t

  • stały kontakt lektora z rodzicami:   lekcje otwarte, maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu, regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci,udzielane po zajęciach, pisemne raporty o postępach dziecka - https://www.youtube.com/watch?v=aHC3XmFeA2Q

\n \t

  • doskonale przeszkoleni lektorzy:   po serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę.

\n

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Kids Stage 2 \r\n

\r\n\r\n

\r\n

Kontynuacja poprzedniego kursu wzbogacona o naukę pisania i czytania.

Kursy dla dzieci 8 - 10 lat

 • 2 x 45 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • gramatyka w zakresie minimalnym, wprowadzana w sposób pośredni
 • nauka i zabawa z tablicą interaktywną
 • gry i zabawy

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Kids Stage 3 \r\n

\r\n\r\n

\r\n

Intensywniejszy kurs dla dzieci , których zdobyte uprzednio umiejętności i większa swoboda w posługiwaniu się językiem obcym pozwalają na wzbogacenie kursu o bardziej wymagające ćwiczenia i zadania językowe.

Kursy dla dzieci 10 - 12 lat

 • 2 x 60 minut tygodniowo
 • 62 zajęcia w roku
 • audio CD / CD-ROM / DVD
 • metody skuteczne w nauczaniu dzieci (np. Direct Method, Total Physical Response czy Activity-Based Approach, Call – Computer Assisted Language Learning)
 • nauka i konsolidacja słownictwa przy użyciu różnego rodzaju technik wspomagających szybsze zapamiętywanie
 • kontynuacja metody stosowanej w grupie dzieci w wieku 7-10 lat ale wzbogaconej o elementy nauczania analitycznego przydatnego na wyższych poziomach nauki tj. w klasach gimnazjalnych i licealnych , gdzie znajomość języka sprawdzana jest poprzez różnego rodzaju testy i egzaminy
 • konsolidacja wcześniej poznanego słownictwa oraz jego wzbogacanie

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Teens \r\n

\r\n\r\n

\r\n

Kurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Kurs ogólny koncentrujący się na maksymalnym poszerzaniu słownictwa oraz rozwijaniu wszystkich 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania. Kurs obejmuje wszystkie zakresy tematyczne i gramatyczne wymagane do zdania egzaminu końcowego z języka obcego.

Kurs dla uczniów kl. 6-8 szkół podstawowych

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • podręczniki wyposażone w audio CD / CD-ROM / DVD
 • systematyczne sprawdzanie postępów
 • Call – Computer Assisted Language Learning
 • zajęcia z tablicą interaktywną
 • przygotowanie do egzaminu końcowego
 • próbne testy gimnazjalne
 • techniki zdawania poszczególnych części testu
 • sprawdzone metody
 • gry i zabawy językowe

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Liceum & Perfect4Adults \r\n

\r\n\r\n

\r\n

\"\"Kurs standardowy przeznaczony dla młodzieży licealnej oraz osób dorosłych na poziomach od początkującego do średniozaawansowanego. Powyżej tego poziomu proponujemy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE lub IELTS.

Kursy standardowe - młodzież i dorośli

 • 2 x 90 minut tygodniowo
 • 124 godziny lekcyjne w roku
 • metoda komunikatywna, nacisk na rozwój wszystkich 4 zdolności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 • kurs podstawowy wzbogacany jest dużą ilością materiałów dodatkowych ułatwiających przyswojenie i wzbogacenie słownictwa, zrozumienie zasad funkcjonowania języka jak też jego zastosowanie w różnorodnych sytuacjach z życia codziennego

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Matura \r\n

\r\n\r\n

\r\n

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • 2 x 90 minut tygodniowo, 100 godzin lekcyjnych, od końca września do końca kwietnia
 • podział na grupy do matury podstawowej i rozszerzonej
 • gruntowna powtórka materiału na poziomie egzaminu maturalnego
 • techniki zdawania egzaminu i przykładowe testy
 • próbna matura pisemna i ustna z udziałem zewnętrznych egzaminatorów maturalnych

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n Perfect4Exams (B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS) \r\n

\r\n\r\n

\r\n

Przygotowanie do egzaminów Cambridge: B2First, C1Advanced, C2Proficiency oraz IELTS

 • zajęcia regularne 2 x 90 minut tygodniowo
 • 5 x weekend with English - zajęcia z native speakers, techniki zdawania poszczególnych części egzaminów
 • 2 x egzamin próbny (luty i maj)
 • łącznie 180 godzin lekcyjnych
 • przygotowanie do sesji letniej (możliwość zdawania również w sesji zimowej i wiosennej, w zależności od poziomu)

\r\n

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t

\r\n\t\t\t

\n\t\t","editSettings":{"defaultEditRoute":"content"}}],"editSettings":{"defaultEditRoute":"layout"},"htmlCache":null}],"editSettings":{"defaultEditRoute":"layout","panel":{"activeTab":"layout","activeSection":"section_layout"}},"htmlCache":null}]}

Kurs
Zajęcia
Liczba zajęć
Cena
Zobacz kurs
TEDDY EDDIE
Dzieci 2-7 lat
1x35min /tyg (2-3 lat)
2x35min/tyg (3-5 lat)
2x45min/tyg (5-7 lat)
60 zajęć
od 1474,00 zł
Perfect4Kids
Stage 2
Dzieci 8-10 lat
2 x 45 minut tygodniowo
62 zajęcia
od 1786,00 zł
Perfect4Kids
Stage 3
Dzieci 10-12 lat
2 x 60 minut tygodniowo
62 zajęcia
od 1918,00 zł
Perfect4Teens
2 x 90 minut tygodniowo
124 godziny lekcyjne
od 2340,00 zł
Perfect4Liceum & Perfect4Adults
2 x 90 minut tygodniowo
124 godziny lekcyjne
od 2340,00 zł
Perfect4Matura
2 x 90 minut tygodniowo
100 godzin lekcyjnych
od 1969,00 zł
Perfect4Exams
(B2First, C1Advanced,
C2Proficiency oraz IELTS)
2 x 90 minut tygodniowo,
5 x weekend with English,
2 x egzamin próbny,
Exam practice
180 godzin lekcyjnych
od 2541,00 zł